เครื่องเสริมสุขภาพ E-POWER

E-Power อุปกรณ์ให้พลังงานแก่ร่างกายในรูปของไฟฟ้าประจุ

เครื่อง E-Power เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเติมไอออนประจุลบด้วยคลื่นพลังงานความถี่สูง ซึ่งมีการค้นพบทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์และสามารถบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างดีและปลอดภัย โดยใช้หลักการในการพัฒนาซึ่งผนวกเอาทฤษฎีของ วิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ วิศวะกรรมอิเลกโทรนิคส์ การแพทย์แผนจีนดั้งเดิม (TCM) และ ชีววิทยาไมโครโมเลกุล ไว้ด้วยกัน

คำแนะนำในการใช้งาน

1. ต้องดื่มน้ำมากๆ หรือ อย่างน้อย 1 แก้ว ก่อน และ อีก 1 แก้ว หลังการใช้เครื่องอีเพาว์เวอร์ ปริมาณการดื่มน้ำจะมีผลต่อการขจัดของเสียและสารพิษต่างๆ

2. ควรใช้เครื่องวันละ 2 ครั้งขึ้นไป โดยใช้เวลาครั้งละ 30 นาที 60 นาที หรือ 90 นาที ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับไต ไม่ควรใช้เครื่องบ่อยเกินในระยะแรกๆ

ประโยชน์ของ E-Power

1. ขับสารพิษออกจากร่างกาย

2. ลดอาการอักเสบและบรรเทาอาการเจ็บ

3. สำหรับความสวยและทำให้มีรูปร่างที่ดี

4. น้ำตาลในเลือดลดลงและลดอาการเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน

5. เพิ่มระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย

6. กระตุ้นเซลล์และเพิ่มปริมารการรับออกซิเจน

7. ช่วยให้ระบบการย่อยดีขึ้น แก้ปัญหาท้องผูก

8. ทำให้ค่าเลือด PH สมดุลและความดันเลือดลดลง

9. ทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติสมดุลและลดความเครียด

10. ทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้น

Spread the word. Share this post!