FIR Lumbar Cushion

FIR Lumbar Cushion

ได้มีการรวมคุณสมบัติที่หลากหลาย สามารถช่วยในเรื่องการปวดเมื่อย ป้องกันการบิดเบี้ยวของโครงกระดูกสันหลัง ช่วยรักษาพลังงานและดูแลสุขภาพให้ที่แข็งแรง การออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์

FIR Lumbar Cushion ได้รับการออกแบบวิจัยมาโดยเฉพาะ เพื่อช่วยในการพยุงกล้ามเนื้อและโครงสร้างของหลังส่วนล่าง ช่วยในการจัดท่าทางที่ถูกต้องให้กับร่างกาย ช่วยให้ความร้อน

FIR Lumbar Cushion มีระบบการทำงานที่ช่วยให้ความร้อน ซึ่งช่วยในการบรรเทาความเจ็บปวดให้กับกล้ามเนื้อและข้อที่อักเสบ ช่วยให้เพิ่มการหมุนเวียนให้กับกระแสโลหิตบริเวณหลังและไต  แผงให้ความร้อนบริเวณพื้นผิวของ lumbar cushion สามารถให้อุณหภูมิได้มากจนถึง 45ºC.

แผงฟาร์อินฟราเรด FIR Strip

คุณสมบัติเฉพาะของแผงฟาร์อินฟราเรดจะปล่อยคลื่นความถี่ ที่เหมาะสมสำหรับร่างกายมนุษย์

ช่วยในการเพิ่มการไหลเวียนของกระแสโลหิต การนวดแบบสั่นสะเทือน

FIR Lumbar Cushion
ประกอบไปด้วยการทำงานของมอเตอร์สองตัว ที่ทำงานแยกเป็นอิสระออกจากกัน ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด ของหลังส่วนล่าง กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

การทำงานให้กับไต
กระดูกสันหลังทั้งสองข้างของคนเราจะมีจุดฝังเข็มที่เรียกว่า เชิงชู(shenshu)ซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของไต การนวดกระตุ้นเบาๆที่จุดฝังเข็มดังกล่าว จะช่วยให้ไตสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับไต

FIR Lumbar Cushion

นั้นประกอบไปด้วยแผง Fir Infrared ทั้งสองข้าง ในส่วนของหมอนที่ช่วยพยุงหลังจะเป็นการทำงานร่วมกันของการนวดที่ให้ความร้อนและ Fir Infrared ช่วยบรรเทาความเจ็บปวด ปรับท่าทางให้ถูกต้องและช่วยให้ไตสามรถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

8.FIR Lumbar Cushion เหมาะสำหรับ

ผู้สูงอายุ
ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนื่องจากการไหลเวียนโลหิตไม่ดี หรือการขาดการออกกำลังกาย

นักเรียน นักศึกษา และวัยรุ่น
ช่วยปรับท่าทางและการจัดเรียงกระดูกสันหลังที่ถูกต้อง ในช่วงของการเจริญเติบโต

คนที่ต้องขับรถเป็นเวลานาน
ช่วยผ่อนคลายในขณะขับรถได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่ต้องขับรถเป็นเวลานานๆ หรือเดินทางไกล

คนทำงานออฟฟิส
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องนั่งทำงานประจำที่นานๆ เช่น โปรแกรมเมอร์ เป็นต้น

ผู้หญิง
ช่วยผ่อยคลายความปวดและอาการไม่สบายต่างๆที่เนื่องมากจาก การปวดประจำเดือนเหมาะสำหรับคุณแม่หลังคลอดบุตร
ช่วยผ่อนคลายความเจ็บปวดของกระดูกเชิงกราน

นักกีฬาและผู้ใช้แรงงาน
ช่วยผ่อนคลายความเจ็บปวดเมื่อยล้าหลังจากการฝึกซ้อม หรือการทำงานหนัก